English version of the Rural Development
Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta UAKE - Ústav aplikované a krajinné ekologie
Úvodní stránka
Členové týmu
Projekty
Výsledky
Disertace
Galerie
Odkazy
Projekty

 • Projekty IGA (Internal Grant Agency)
  • 2010 Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova
  • 2011 Malá města – motory rozvoje jihomoravského venkova
  • 2012 Změny krajiny na okraji velkých měst. Je suburbanizovaný venkov ještě venkovem?
  • 2013 Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
  • 2014 Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova
  • 2017 Problémy a udržitelnost velmi malých obcí v Jihomoravském kraji

 • DERREG
 • ReSOURCE
 • AKTION
 • LANDTEAM
 • TRADITIONAL and WILD
 • CROSSBORDERS


 • Připravované projekty
  • Projekt 1
  • Projekt 2
  • Projekt 3