English version of the Rural Development
Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta UAKE - Ústav aplikované a krajinné ekologie
Úvodní stránka
Členové týmu
Projekty
Výsledky
Disertace
Galerie
Odkazy


Členové týmu

Fakulta

doc. Ing. Dr. Milada Šťastná doc. Ing. Dr. Milada Šťastná
Doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. Doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Ing. Miloslava Ševelová, Ph.D. Ing. Miloslava Ševelová, Ph.D.PhD. studenti

Ing. Jana Žitňáková Ing. Jana Žitňáková
Mgr. Veronika Doskočilová Mgr. Veronika Doskočilová
Ing. Helena Lorková Ing. Helena Lorková
Ing. Kateřina Stonawská Ing. Kateřina Stonawská
Ing. Alona Vasylchenko Ing. Alona VasylchenkoTechnici

Bc. Milan Oulehla Bc. Milan Oulehla
Jana Pokorná Jana Pokorná
Michaela Tichá Michaela Tichá