English version of the Rural Development
Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta UAKE - Ústav aplikované a krajinné ekologie
Úvodní stránka
Členové týmu
Projekty
Výsledky
Disertace
Galerie
Odkazy


Členové týmu

Fakulta

doc. Ing. Dr. Milada Šťastná doc. Ing. Dr. Milada Šťastná
Doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. Doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.PhD. studenti

Ing. Veronika Peřinková Ing. Veronika Peřinková
Ing. Andrea Lešková Ing. Andrea Lešková
Ing. Zuzana Prchlá Ing. Zuzana PrchláTechnici

Bc. Milan Oulehla Bc. Milan Oulehla
Jana Pokorná Jana Pokorná
Michaela Tichá Michaela Tichá