English version of the Rural Development
Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta UAKE - Ústav aplikované a krajinné ekologie
Úvodní stránka
Členové týmu
Projekty
Výsledky
Disertace
Galerie
Odkazy


Disertace

 • Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji (L. Jakešová)
  Stáhnout zde.
 • Potenciál rozvoje venkova v regionu po povrchové těžbě: případová studie Sokolov- východ (Z.Lipovská)
  Stáhnout zde.
 • Funkce jihomoravského venkova v současném období (M. Náplavová)
  Stáhnout zde.
 • Moravský venkov ve světle sčítání lidu 2011 (K. Stonawská)
  Stáhnout zde.